1 το 1 Computing

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Κάθε μέλος της ομάδος είχε στη διάθεσή του, σε όλη τη διάρκεια του project (στο Σχολείο και στο σπίτι), μία ηλεκτρονική δέλτο (tablet PC) τελευταίας τεχνολογίας και επαγγελματικών προδιαγραφών (HP ElitePad 900 με MS Windows 8.1 Pro). Η καινοτομία, στην περίπτωση της χρήσης των tablets, έγκειται στο γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε με βάση τους κανόνες εφαρμογής της τεχνολογικής και παιδαγωγικής πρακτικής 1 to 1 computing (ηλεκτρονική δέλτος για κάθε μαθητή).

Τεχνολογικές Υποδομές και Λογισμικό

Οι ηλεκτρονικές δέλτοι που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα F1 in Schools είναι συνδεδεμένες με το computer room του Saint Joseph, το οποίο διαθέτει τις εξής υποδομές και υπηρεσίες σε servers της HP: MS Domain Controller, MS Exchange Server 2010, MS SQL Server 2008 R2, HP Storage solution, MS Data Protection Manager, MS Windows Update Server with print services, MS Forefront TMG with antivirus, MS SharePoint Server 2010 & 2013, MS Lync Server 2010 με Edge Server, MS Lync 2010 & 2013 clients. Χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένως, και με τρόπο διάφανο προς τον τελικό χρήστη, η τεχνική του virtualisation, ενώ δημιουργήθηκε μια hybrid on-premise & cloud-computing λύση χάρη στο συνδυασμό των τοπικών υποδομών με την υπηρεσία Office 365 της Microsoft. Η προαναφερθείσα υποδομή λειτούργησε ως προστιθέμενη αξία στα tablets και έδωσε την ευκαιρία στα μέλη της X-aile racing να εργαστούν σε ένα αμιγώς corporate περιβάλλον. Το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε παρουσιάζεται σε 3D μορφή στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τηλεσυνδιάσκεψη & Διαμοιρασμός πόρων

Μέσω των HP tablets και του Microsoft Office 365 έγινε χρήση τεχνολογίας ενοποιημένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (unified communications) που συνδυάζουν φωνή, δεδομένα, ένδειξη παρουσίας και διαθεσιμότητας, διασύνδεση με το email, το ημερολόγιο και το εικονοτηλέφωνο. H εξ αποστάσεων συνεργασία των μελών με τηλεφωνία IP και τηλεσυνδιασκέψεις προσέφερε στην ομάδα το πλεονέκτημα της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητος. Πάντως, η εξ αποστάσεως εργασία δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς την ύπαρξη κοινών πόρων. Γι’ αυτό το λόγο, χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα Microsoft SharePoint, στην οποία βασίζεται το Σύστημα Διαχείρισης Διδακτικού Έργου (Learning Management System) του Σχολείου. Το SharePoint επικούρησε ουσιαστικά την προετοιμασία για τον διαγωνισμό F1 in Schools, καθώς όλο το υλικό εργασίας (ορθογραφικά σχέδια, κείμενα για το portfolio, κανονισμοί, αρχείο ενεργειών, WBS, RAM, κ.α.) ήταν διαθέσιμο σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, προσβάσιμες από όλα τα μέλη της ομάδος. Τέλος, κάναμε εκτεταμένη χρήση ενός ειδικού forum που εγκαταστάθηκε στην πλατφόρμα SharePoint προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε και να ανταλλάσσουμε γνώμες για την πορεία των εργασιών μας. Οι παραπάνω τεχνολογίες μας επέτρεψαν να εργαστούμε ως ομάδα είτε σύγχρονα, είτε ασύγχρονα και πάντοτε με την κατάλληλη πληροφορία διαθέσιμη κάθε στιγμή σε όλους μας.